Pluralistic Theory Of Sovereignty » Pratiyogita Today